Klub zpestři dětem začátek prázdnin

VSETÍN – Ve dnech 29. 6. – 3. 7. 2009 uspořádal Školní sportovní klub při Základní škole Luh příměstský tábor pro děti 2. – 5. tříd vsetínských škol. Tábora se zúčastnilo celkem 28 dětí ze škol v Luhu, Rokytnici, Ohrady, Trávníků a z Janové. Do programu byly zařazeny tréninkové jednotky atletické všestrannosti, florbalu a sportovní hry. Kromě tréninkových jednotek byly připraveny i hry pro odlehčení, jako je například bowling, znalostní hry a další. V pondělí a úterý přicházely děti v 8 hodin a domů odcházely v 16 hodin. Ve středu si již donesly spacáky a do pátku prožívaly, někteří i poprvé, spaní na žíněnkách v tělocvičně bez maminek a tatínků.

V programu tábora byl také výlet na Brumovský hrad, kde se děti dozvěděly jeho historii. Na nádvoří jsme pro ně připravili hru zaměřenou na hledání částí puzzle. Po jeho složení následovaly odpovědi na otázky týkající se historie hradu. Největší zážitkem však pro děti byly výstřely z kanónu na horním nádvoří.

Potom jsme se přesunuli do restaurace Sněhurka, kde jsme měli v rámci velmi dobré spolupráce dohodnutý oběd. Děcka pojedla a šli jsme na vlak do Vsetína. Před nádražím začalo pršet a do vlaku jsme museli přebíhat v průtrži. A to na povel. Vsetín nás přivítal opět velkou průtrží, a tak jsme se ukryli ve vestibulu na nádraží do doby než přestalo pršet. Další činností toho dne bylo překvapení, o kterém věděli jen vedoucí tábora.

Autobusem MHD jsme se přesunuli do bývalé Zbrojovky na objekt 127, kde každé dítě absolvovalo desetiminutovou jízdu v motokáře. Výsledky jízdy děti zajímaly, ale hlavní byl pocit překvapení, protože někteří seděli v motokáře po prvé. Po přesunu do školy a večeři se rozpoutal tvrdý souboj čtyř družstev ve florbalu. A pak následovala příprava žíněnek na spaní. Všichni po prožitém náročném dni usnuli téměř ihned a neměli ani čas myslet na to, že jsou bez maminek.

Část programu, pro děti velmi zajímavou, připravil spolu se svými pomocnicemi instruktor pro horolezectví a vedoucí jednoho z našich oddílu Igor Haša: lezecké pokusy na stěně a pak opičí dráhu pro záchranáře. Všechno bylo v rámci soutěže a nejlepší obdrželi ceny.

Stravování nám zajišťovaly dvě kuchařky z luhácké školní jídelny: Alena Bašná a Zdena Filáková. Z potravin, které jsme si zajišťovali sami, připravily pro děti pestrý jídelníček. Naše požadavky ve stravování splnily na jedničku a proto jim patří dík od nás vedoucích a také od účastníků tábora z řad dětí. Po celou dobu tábora jsme zajišťovali pravidelný pitný režim, dopolední svačiny, oběd a odpolední svačiny. Ve dnech, kdy děti spaly v tělocvičně, přibyly i snídaně a večeře.

Velký dík patří vedení Základní školy Luh, které nám pronajalo prostory tělocvičny, jídelny a kuchařky bez nároku na úhradu. Myslím si, že je to vzorový příklad  pro všechny ZŠ, jak spolupracovat s aktivitami sportovních klubů.

Zvláštní poděkování patří partě dobrovolníků z řad učitelů a důchodce, kteří přes možnost odpočívat po závěru školního roku byli přítomni a s chutí připravili pro děti zajímavé hodiny v jednotlivých tréninkových jednotkách.

Vedení Centra sportu ve složení Jaroslav Kučera, Jan Polách a letošní vedoucí příměstského tábora Ivana Bednáriková si za proběhlý 5. ročník příměstského tábora zaslouží absolutorium.

Svým přátelským přístupem k dětem lze zaslouženě  poděkovat trenérům atletiky H. Kutějové, J. Vařejkovi, V. Mrnuštíkové, instruktoru horolezectví I. Hašovi a jeho pomocnicím a trenérovi florbalu M. Lucbauerovi  i s jeho kamarádkou Petrou. A v neposlední řadě patří dík rodičům, kteří neměli strach poslat své dítě do tohoto tábora a místo počítačových her se tak mohly jejich ratolesti věnovat sportu a utužování kamarádství se svými vrstevníkyi, které předtím třeba ani neznali. Poděkování patří rovněž Městskému úřadu Vsetín za podporu činnosti sportovních klubů v rámci grantů a hlavně sponzorům TM Stav a Vasmo. Díky jim můžeme děti bez velkých finančních nároků vtahovat do sportovního dění a vychovávat v nich pocit kamarádství a  sportovního nadšení.

Při ukončení tábora dostali všichni pamětní list účastníka a každý byl trenéry a vedením ohodnocen.