VYZNÁNÍ ...

27.11.2009 21:50

Dne 5. listopadu 2009 jsem spolu s dalšími šestadvaceti dobrovolníky převzal z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka pamětní medaili. A to na návrh vsetínské starostky Květoslavy Othové jako výraz uznání a poděkování za dlouholetou a kvalitní práci v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Jde sice o individuální ocenění mé osoby. Já však beru s plnou vážností tento fakt jako výraz uznání kvalitní práce celého Školního sportovního klubu při Základní škole Vsetín – Luh, Jasenická 1544. A to od dob jeho založení Stanislavem Hašou, Karlem Pešlem a Janem Poláchem a poděkování za obětavou práci všem bývalým i současným spolupracovníkům, trenérům a všem dalším, kteří se na chodu klubu podílejí. V současné době leží hlavní díl práce klubu, mimo mou osobu, na Janu Poláchovi, Ivě Bednárikové a dalších sedmi dobrovolnících. Poděkování a uznání patří za finanční pomoc formou grantů městu Vsetín a našim sponzorům a partnerům, jakož i vedení Základní školy Vsetín – Luh. Bez těchto lidí a organizací a institucí by ŠSK nebyl tam, kde je a nemohli bychom se v oddílech florbalu, atletiky a horolezectví našim dětem a mládeži věnovat.

Jsem upřímně rád, že mým oceněním tak byla ohodnocena i dlouhodobá a systematická práce klubu s názvem AŠSK Školní sportovní klub při ZŠ Vsetín, Luh Jasenická ul. 1544. 

Jaroslav Kučera, generální manažer